Co to jest sierp mózgu i sierp móżdżku?

  • wypustki opony miękkiej
  • wypustki opony pajęczej
  • wypustki opony twardej

Móżdżek

Ośrodkowy układ nerwowy .. móżdżek, most i rdzeń przedłużony. W mózgowiu znajdują się również przestrzenie wyścielone nabłonkiem i wypełnione płynem, czyli komory mózgu. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w nim segmenty, ... Kresomózgowie .. móżdżku. Powierzchnie półkul pokryte są licznymi bruzdami i zakrętami. Największą z bruzd jest bruzda boczna tzw. bruzda Sylwiusza, która odgranicza płat czołowy i ciemieniowy od skroniowego oraz mniejsza bruzda środkowa ( tzw. Rolanda ) oddzielająca ...

Śródmózgowie .. móżdżek oraz półkule mózgu. Znajdują się tu parzyste wzgórki: górne stanowiące podkorowy ośrodek wzroku ( odpowiedzialny m.in.za odruch źrenicy na światło ) oraz dolne należące do układu słuchu. Pomiędzy wzgórkami górnymi i nieco do przodu położona j ... Móżdżek Móżdżek ( łac. cerebellum ) znajduje się poniżej półkul mózgu, od których oddziela go szczelina poprzeczna oraz do tyłu od rdzenia przedłużonego. Wypełnia dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego, spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi. Móżd ...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. móżdżkowi, a podstawą równolegle do mostu i rdzenia przedłużonego. W części górnej komora czwarta łączy się z wodociągiem mózgu biegnącym przez śródmózgowie, w części dolnej natomiast przechodzi w kanał środkowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher ... Nerwy czaszkowe .. móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. IX ) zaopatruje śliniankę przyuszną, mięśnie podniebienia i gardł ...

Unaczynienie mózgu .. móżdżek, most. Z tętnicą podstawną mózgu łączą się dwie tętnice szyjne wewnętrzne tworząc koło tętnicze ( Willisa ), od którego odchodzą symetrycznie trzy główne tętnice zaopatrujące mózg w krew: tętnice przednie, środkowe i tylne mózgu. Tętnica prze ...