Przewód żółciowy i trzustkowy uchodzą do

anatomia24.pl & przewód żółciowy i trzustkowy uchodzą do

Dwunastnica .. przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Dorota Kozera...