Mostek mięśnie

anatomia24.pl & mostek mięśnie

Układ oddechowy .. mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech umożliwiają mięśnie brzuszne i międzyżebrowe wewnętrzne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom... Fizjologia oddychania .. mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech jest procesem biernym i umożliwiają go mięśnie brzuszne i międzyżebrowe wewnętrzne. Pojemność płuc Powietrze wypełniające płuca można podzielić na kilka frakcji. Objętość powietrza wdychanego i wydychanego ( średnio 500ml ) nazywana jest objętością oddechową...

Okres ciąży .. mostka. W okresie ciąży błona śluzowa tzw. doczesna różnicuje się na doczesną podstawną znajdującą się między mięśniówką macicy a płodem, doczesną pokrywową leżącą od strony jamy macicy i doczesną właściwą. W tworzeniu łożyska udział bierze doczesna podstawna. Łożysko jest narządem dostarczającym tl... Mięśnie szyi .. mostkowo - obojczykowo - sutkowy ( łac. sternocleidomastoideus ). Pierwszy z nich, mięsień szeroki szyi znajduje się powierzchownie pod skórą w okolicy przednio - bocznej szyi. Jest płaski i ma kształt prostokąta. Biegnie od okolicy podobojczykowej na wysokości II i III żebra do góry i kończy się po...

Mięśnie klatki piersiowej .. mostku i chrząstkach żeber od II do VI oraz pochewce mięśnia prostego brzucha. Wszystkie włókna łączą się w jedno ścięgno biegnące od strony przyśrodkowej do boku i kończące się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. Mięsień piersiowy większy odpowiada za opuszczenie podniesionego ramienia, ... Mięśnie brzucha .. mostkiem ( jego wyrostkiem mieczykowatym ), żebrami ( V - VII ) a kością łonową. Włókna mięśniowe przebiegają od góry do dołu równolegle oddzielone prostopadłymi do ich przebiegu pasmami łącznotkankowymi na odcinki tworzące smugi ścięgniste. U dołu włókna mięśniowe krzyżują się z włóknami strony prz...

Śródmózgowie .. mostu stanowiąc jego przedłużenie ku górze. Pomiędzy konarami mieści się dół międzykonarowy, z którego wychodzą włókna nerwu okoruchowego ( n. III ). Konary mózgu posiadają włókna nerwowe odpowiedzialne za kontrolę napięcia mięśniowego i dokładność ruchów. Dodatkowo zawierają m.in. istotę czarną bog... Nerwy czaszkowe .. mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. IX ) zaopatruje śliniankę przyuszną, mięśnie podniebienia i gardła, smakowo i czuciowo nasadę języka. Ner...