Jakie brodawki znajdują się w pobliżu bruzdy granicznej na języku?

  • liściaste
  • grzybowate
  • okolone

Brodawki językowe

Ślinianki .. brodawką znajdującą się na wysokości drugiego górnego zęba trzonowego. Ślinianka podżuchwowa, nieco mniejsza od poprzedniej, ma również kształt trójkątny i mieści się równolegle do żuchwy, w okolicy zażuchwowej pod przeponą jamy ustnej. Przylega ona ... Język .. brodawki, od 7 do 12 przed bruzdą graniczną ( brodawki okolone ), liczne rozrzucone brodawki nitkowate i grzybowate oraz ułożone na brzegach języka brodawki liściaste. Kubki smakowe mieszczą się na brodawkach grzybowatych i okolonych. Od dołu, na dol ...