Gdzie jest wytwarzana dopamina?

  • w korze nadnerczy
  • w rdzeniu nadnerczy
  • w przednim płacie przysadki

Dopamina

Nadnercza .. dopaminę. Wydzielane są one również w zakończeniach synaptycznych przewodząc w ten sposób impulsy nerwowe pomiędzy strukturami układu nerwowego. Co potwierdza pochodzenie komórek rdzenia z grzebienia nerwowego. Katecholaminy pobudzają układ współczul ...