W jaką stronę skierowana jest podstawa serca?

  • ku dołowi, ku przodowi, w stronę lewą
  • ku górze, ku tyłowi, w stronę prawą
  • ku górze, ku tyłowi, w stronę lewą

Podstawa serca

Serce .. podstawową składową układu krążenia. Nieustannie przepompowuje 6000 litrów krwi dziennie. Wraz z naczyniami tworzy całość układu zamkniętego porównywanego do systemu rur połączonych z pompą. Tą pompą jest serce, a w szczególności komora prawa i lewa, ... Szkielet serca i zastawki serca .. podstawy są ze sobą połączone. Zastawka trójdzielna posiada płatek przedni, tylny i przyśrodkowy, dwudzielna - tylko przedni i tylny. Wyróżnia się dwie powierzchnie, jedną zwróconą w stronę przedsionków, drugą w stronę komór. Do wolnego brzegu zastaw ...

Aorta i gałęzie aorty .. podstawie czaszki, gdzie przebiega następnie w kanale dla tętnicy szyjnej w kierunku zatoki jamistej. Oddaje ona gałęzie unaczyniające jamę bębenkową, oponę twardą, oko ( tętnica oczna ). Na podstawie mózgowia obie tętnice szyjne wewnętrzne łączą się ...