Transportowanie dwutlenku węgla we krwi w postaci wodorowęglany

anatomia24.pl & transportowanie dwutlenku węgla we krwi w postaci wodorowęglany

Fizjologia oddychania .. transportowane są w formie rozpuszczonej, związanej z białkami krwi lub zostają przekształcone. Transport tlenu odbywa się głównie przy udziale hemoglobiny, a dwutlenek węgla transportowany jest głównie w postaci wodorowęglanów, w mniejszym stopniu w formie rozpuszczonej lub związanej z hemoglobiną...