Zapach moszny

anatomia24.pl & zapach moszny

Moszna .. zapalnych mogą się tu gromadzić jego znaczne ilości tworząc wodniaka. Moszna jest odpowiednikiem warg sromowych większych u płci przeciwnej. Świadczy o tym znajdujące się pośrodkowo pasmo tworzące szew moszny i przegroda moszny. Ze względu na niżej położone lewe jądro worek mosznowy nie jest symetry...