Wygląd tarczyca

anatomia24.pl & wygląd tarczyca

Tarczyca .. wyglądem literę H, gdzie poprzeczną część stanowi węzina. Płaty boczne nie zawsze są symetryczne, a dodatkowo prawy płat jest zwykle większy. Ze względu na położenie gruczołu można wyróżnić powierzchnię przednią i tylną oraz biegun górny i dolny. Powierzchnia przednia tarczycy jest wypukła i granicz...