Przebieg tętnic

anatomia24.pl & przebieg tętnic

Opłucna .. przebiegu tętnic. Opływ chłonki odbywa się przez węzły chłonne międzyżebrowe mostkowe i kręgowe do węzłów śródpiersiowych przednich i tylnych. Opłucna płucna zaopatrywana jest przez układ współczulny, zaś opłucna ścienna przez nerwy międzyżebrowe i nerw przeponowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reic... Nasieniowód .. przebiega w obrębie gruczołu krokowego i uchodzi na wzgórku nasiennym. Unaczynienie nasieniowodu stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa i dolna, pęcherzowa dolna oraz żyły uchodzące do splotu wiciowatego i pęcherzowego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych. Unerwienie pochodz...

Powrózek nasienny .. przebiegu wyróżniamy część mosznową i część pachwinową. Długość powrózka nasiennego to 15 - 20 cm. Powrózek nasienny zawiera: nasieniowód, tętnice jądrową, tętnice i żyły nasieniowodu, splot nasieniowodu, splot nerwowy jądrowy, naczynia limfatyczne, tętnice dźwigacza jądra, gałąź płciową nerwu płcio... Przytarczyce .. przebiegu tętnic. Odpływ chłonki odbywa się przez węzły przytchawicze do węzłów szyjnych głębokich. Unerwienie pochodzi od włókien nerwowych tarczycy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II i IV. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. V. Kumar, R. S. Cotran, S. L. Robbin...

Jelito grube .. przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formowanie kału. Unaczynienie jelita grubego pochodzi od tętnicy krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żył... Aorta i gałęzie aorty .. przebiegu tętnicy wyróżniono podział na części. Część podobojczykowa tętnicy to odcinek pomiędzy miejscem ujścia od aorty a brzegiem pierwszego żebra. Dalej zwana tętnicą pachową biegnie do dołu pachowego. Jej przedłużeniem jest tętnica ramienna, która na wysokości stawu łokciowego dzieli się na tęt...

Układ żylny .. przebiegu tętnic płucnych. Z każdej wnęki biegną dwie żyły płucne górna i dolna. Prowadzą one utlenowaną w płucach krew i nie mają zastawek. W większości przypadków żyły towarzyszą tętnicom. Krew spływa do serca przez żyłę główną górną ( łac. vena cava superior ), która powstaje z połączenia dwóch ż... Mięśnie ramienia .. przebiegiem obejmuje dwa stawy ( ramienny i łokciowy ). Funkcją mięśnia jest podnoszenie ramienia do przodu, odwodzenie i rotacja do wewnątrz. W przypadku stawu łokciowego dochodzi tu do zgięcia oraz odwrócenia przedramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa, tętnica ramienna. Unerwienie: nerw mięśniow...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. przebiega na niej pionowa bruzda dla tętnicy podstawnej mózgu. Most zawiera jądra dla nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Rdzeń przedłużony ( łac. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej częśc...