Ze zrośnięcia ilu kręgów powstaje kość krzyżowa?

  • 3
  • 4
  • 5

Kość krzyżowa

Kręgosłup .. kość krzyżowa łączy się z kością biodrową. Zrośnięte wyrostki kolczyste tworzą grzebień krzyżowy pośrodkowy, a ze zrośniętych wyrostków stawowych powstaje grzebień krzyżowy boczny. U kobiet kość krzyżowa jest szersza. Kręgi guziczne Kręgi guziczne ( ... Kości kończyn .. kość ramienna, kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa ...

Obręcz miednicza .. Kość miedniczna Kość miedniczna ( łac. coxae ) jest nieregularnego kształtu parzystą kością i składa się z trzech części: kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wszystkie kości łączą się mniej więcej w części środkowej kości miednicznej. Zewnętrznie i ... Kości uda Kość udowa Kość udowa ( łac. os femoris ) jest najdłuższą kością szkieletu. Składa się z trzonu i dwóch końców. Trzon jest nieco wypukły do przodu. Na powierzchni tylnej znajduje się kresa chropowata. Na końcu bliższym znajduje się głowa kości udowej ...