Z jakich nerwów jest utworzony splot ramienny?

  • C4 - Th1
  • C5 - Th1
  • C6 - Th2

Splot

Opony mózgowo-rdzeniowe .. sploty naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej obe ...