Ko뜻 jarzmowa

anatomia24.pl & ko뜻 jarzmowa

Twarzoczaszka .. Ko뜻 jarzmowa ( 쿪c. os zygomaticum ) swym kszta퀃em zbli퓇na jest do czworok켾a. Znajduje si na bocznej cz沅ci twarzy nadaj켧 jej kszta퀃. Ko뜻 jarzmowa posiada trzon, wyrostek skroniowy i czo쿽wy. Bierze udzia w tworzeniu 턢iany bocznej i dolnej oczodo퀅. Oprcz po낢czenia z ko턢i skroniow i c... Jamy i do퀉 czaszki .. ko뜻 czo쿽wa i ko뜻 klinowa, a 턢ian doln ko뜻 szczkowa, jarzmowa i podniebienna. 쫈iana przy턳odkowa utworzona jest przez ko뜻 szczkow, 퀊ow, sitow i klinow, s 턢iana boczne przez ko뜻 jarzmow i klinow. Szczyt ostros퀅pa stanowi kana wzrokowy ko턢i klinowej. Jama nosowa przedzielona jest...