Biodro mięśnie

anatomia24.pl & biodro mięśnie

Moczowód .. biodrowego. Moczowód biegnie z góry ku dołowi bardziej w kierunku przyśrodkowym. W części brzusznej leży on zaotrzewnowo sąsiadując od tyłu z wyrostkami żebrowymi dolnych kręgów lędźwiowych, mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u ... Jelito ślepe .. biodrowym na mięśniu biodrowo - lędźwiowym. Ma długość do 8 cm. Wygląda to tak, jakby jelito kręte łączyło się z lewą ścianą jelita grubego, którego część znajdująca się poniżej połączenia jest jelitem ślepym. W miejscu połączenia obu części jelita tworzy się zastawka krętniczo - kątnicza będąca wyp...

Układ tętniczy .. biodrowe i pachowe. Dzięki obecności włókien sprężystych mogą się one rozszerzać pod wpływem zwiększonego ciśnienia krwi i wracać do stanu wyjściowego. Tętnice typu mięśniowego to większość tętnic obwodowych organizmu. Utrzymują one napięcie ściany naczynia i regulują ciśnienie krwi przez skurcz lub... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. biodrowego. Występuje tu trzynaście mięśni o różnym przebiegu i miejscach przyczepu. Z tego względu podzielono je na dwie grupy: przednią i tylną. Grupę przednią tworzy mięsień biodrowo - lędźwiowy ( łac. musculus ilio - psoas ), który składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mniejszego i mięśnia...

Mięśnie uda .. biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skład grupy przyśrodkowej wchodzą mięśnie przywodzące kończynę. Znajdują się one na przyśrodkowej stronie uda biegnąc od kości miedniczej do kości udowej a mięsień smukły na kości piszczelowej. Należą tu: mięsień grzebieniowy, przywodziciel długi, pr... Mięśnie grzbietu .. biodrowo - żebrowy, najdłuższy, kolcowy ), poprzeczno - kolcowe, międzykolcowe, międzypoprzeczne oraz podpotyliczne. Wszystkie unerwione są przez nerwy rdzeniowe. Mięśnie warstwy głębokiej zginają głowę w kierunku ku tyłowi, obracają głowę w bok i do góry, zginają kręgosłup w bok lub do tyłu oraz ob...

Mięśnie brzucha .. biodrowej. Mięsień skośny wewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus internus abdominis ) wyglądem przypomina mięsień poprzedni, jednak przebieg jego włókien jest odmienny. Mianowicie przebiega on od powięzi piersiowo - lędźwiowej ( powięź obejmująca mięśnie głębokie grzbietu ), grzebienia kości bi... Mięśnie dna miednicy .. biodrowo - guziczny ( tylna ). Powierzchnia górna mięśnia skierowana jest ku górze i pokrywa ją powięź górna przepony miednicy stanowiąca granicę pomiędzy narządami jamy miednicy. Od dołu zaś znajduje się powięź dolna przepony i dół kulszowo - odbytniczy. Między brzegami przednimi mięśnia mieszczą s...