Najsilniejszy prostownik uda

anatomia24.pl & najsilniejszy prostownik uda

Mięśnie uda .. Najsilniejszą grupę tworzą prostowniki działające przeciwstawnie do sił grawitacyjnych. Mięśnie grupy przedniej unerwione są przez nerw udowy, tylna przez nerw kulszowy, a przyśrodkowa przez nerw zasłonowy. Unaczynienie pochodzi od tętnicy udowej. W obrębie grupy przedniej znajduje się mięsień krawi...