Jakie kości wchodzą w skład obręczy kończyny górnej?

  • obojczyk, kość ramienna
  • łopatka, obojczyk
  • kość ramienna, łopatka

Obręcz kończyny

Kości kończyn .. obręcz barkową, czyli łopatkę i obojczyk oraz kości części wolnej tj. kość ramienna, kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość mie ... Kości obręczy barkowej .. obręczy barkowej stanowi obojczyk i łopatka. Obojczyk Obojczyk ( łac. clavicula ) jest kością długą wygiętą w kształt litery S. Część bliższa ( przyśrodkowa ) wygięta jest do przodu, boczne do tyłu. Koniec bliższy łączy się stawem mostkowo - obojczyk ...

Kość ramienna .. obręczy barkowej odpowiadają mięśnie. Staw wzmocniony jest przez więzadło kruczo - ramienne. Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym, zatem możliwe są ruchy: odwodzenia i przywodzenie, zginania i prostowania, obrotowe i obwodzenia ( połączenie zgię ...