Co zapewnia ruchomość klatce piersiowej?

  • połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi, chrząstkozrosty mostkowe i stawy międzychrząstkowe
  • chrząstkozrosty mostkowe i stawy międzychrząstkowe, otwór górny i dolny klatki piersiowej
  • otwór górny i dolny klatki piersiowej, połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi

Klatka piersiowa

Układ kostno-stawowy .. klatka piersiowa chroni narządy znajdujące się głębiej, a czaszka mózg. Poza tym są siedzibą dla szpiku kostnego oraz magazynem wapnia i fosforu dla organizmu. Stawy utworzone są przez zwrócone do siebie końcowe odcinki kości i oddzielone wąską przes ... Klatka piersiowa Klatka piersiowa utworzona jest przez 12 par żeber przymocowanych do 12 kręgów piersiowych i mostka. Mostek Mostek ( łac. sternum ) jest kością płaską. Składa się z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego. Rękojeść w stosunku do trzonu ustawiona ...

Kości obręczy barkowej .. klatką piersiową. Powierzchnie stawowe utworzone są przez koniec mostkowy obojczyka oraz wcięcie obojczykowe rękojeści mostka i chrząstkę pierwszego żebra. Jest to staw siodełkowaty wzmocniony więzadłami: mostkowo - obojczykowymi, żebrowo - obojczyko ...