ścięgna i mięśnie

anatomia24.pl & ścięgna i mięśnie

Szkielet serca i zastawki serca .. ścięgniste biegnące od mięśni brodawkowatych ściany komór, których zadaniem jest napięcie zastawki i umocowanie jej podczas skurczu komór. Mięśnie brodawkowate wysyłają struny ścięgniste do dwóch sąsiadujących płatków zastawki. Zastawki półksiężycowate zbudowane są z trzech płatków. Ograniczają ujśc... Układ mięśniowy .. ścięgien lub przytwierdzają się bezpośrednio do miejsca przyczepu. Ścięgno jest łącznotkankowym tworem stanowiącym przedłużenie mięśnia. Mięsień może mieć jeden ( większość mięśni ), dwa ( mięsień dwugłowy ramienia ), trzy ( mięsień trójgłowy ramienia ) a nawet cztery brzuśce ( mięsień czworogłowy u...

Mięśnie głowy .. ścięgnistym mocno połączonym ze skórą głowy. Mięsień potyliczno - czołowy składa się z dwóch brzuśców oddzielonych od siebie rozcięgnem. Brzusiec czołowy podczas skurczu powoduje uniesienie brwi i wytworzenie się poprzecznych fałdów na skórze czoła. Unerwienie pochodzi od włókien nerwu twarzowego, z... Mięśnie szyi .. ścięgnem pośrednim. Brzusiec tylny biegnie od okolicy wyrostka sutkowego kości skroniowej do dołu i przodu w kierunku kości gnykowej, do której przyczepia się ścięgnem pośrednim i biegnie dalej, jako brzusiec przedni w kierunku żuchwy. Jego czynność polega zatem na obniżaniu żuchwy i podnoszeniu koś...

Mięśnie ramienia .. ścięgno kończące się na wyrostku łokciowym kości łokciowej. Działanie mięśnia uwidacznia się w postaci prostowania przedramienia w stawie łokciowym. Unaczynienie: tętnica ramienna i pachowa. Unerwienie: nerw promieniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowsk... Mięśnie przedramienia .. ścięgna mięśni zginaczy palców, nerw pośrodkowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Mięśnie ręki .. ścięgien ręki. Są to łącznotkankowe błony otulające ścięgna i chroniące je przed rezultatami tarcia. Mięśnie ręki utworzone są przez krótkie mięśnie znajdujące się na dłoniowej powierzchni ręki. Dzielimy je na trzy głównej grupy: mięśnie kłębu, kłębika i środkowe dłoni. Do mięśni kłębu należą: odwod... Mięśnie uda .. ścięgnem na rzepce i kości piszczelowej. Są to mięsień prosty uda, obszerny pośredni, przyśrokowy i boczny. Poza funkcją prostowania stawu kolanowego, mięsień prosty dzięki swym przyczepom początkowym na kości biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skład grupy przyśrodkowej wchodzą mięśni...

Mięśnie podudzia .. ścięgno piętowe tzw. ścięgno Achillesa kończąc się na guzie piętowym. Dół podkolanowy znajduje się w tylnej okolicy podkolonowej od góry i boku otoczony mięśniem dwugłowym uda, przyśrodkowo mięśniem półbłoniastym i ścięgnistym. Wypełniony jest on tkanką łączną i tłuszczową, zawiera kilka węzłów chło... Mięśnie stopy .. ścięgno podeszwowe położone pod skórą i tkanką tłuszczową. Jest ono podobne do rozcięgna dłoniowego. Rozpoczyna się na guzie piętowym, biegnie w stronę palców i kończy rozdzielając na pięć pasm połączonych z pochewkami ścięgien i torebkami stawowymi palców. Długie mięśnie stopy podobnie jak w przypa...

Mięśnie klatki piersiowej .. ścięgno biegnące od strony przyśrodkowej do boku i kończące się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. Mięsień piersiowy większy odpowiada za opuszczenie podniesionego ramienia, obracanie go do wewnątrz, przywodzenie ramienia do przodu i przyśrodkowo. Przy wspinaniu się po linie podciąga kla... Mięśnie brzucha .. ścięgniste. U dołu włókna mięśniowe krzyżują się z włóknami strony przeciwległej. Pochewka mięśnia prostego brzucha stabilizuje mięsień w swoim położeniu. Tworzą ją rozcięgna mięśni przedniej ściany brzucha. Pochewka składa się z dwóch blaszek: przedniej i tylnej. Blaszka przednia utworzona jest prz...

Dno miednicy .. ścięgnistego mieszczącego się między zwieraczem zewnętrznym odbytu a brzegiem tylnym przepony moczowo - płciowej i opuszką prącia. Składa się on z zakończeń ścięgnistych mięśnia: dźwigacza odbytu, poprzecznego krocza, opuszkowo - gąbczastego i zwieracza zewnętrznego odbytu. Stanowi niezwykle silne w... Mięśnie dna miednicy .. ścięgnistym dźwigacza odbytu wzmocnionego powięzią mięśnia zasłaniacza wewnętrznego. Łuk ścięgnisty mięśnia zaczyna się na gałęzi dolnej kości łonowej, biegnie na wysokości kanału zasłonowego i kieruje się w dół i ku tyłowi do kolca kulszowego. Włókna mięśniowe dźwigacza odbytu przebiegają w kierunk...

Kości uda .. ścięgnie mięśnia czworogłowego uda. Staw kolanowy Staw kolanowy jest największym ze stawów. Tworzy połączenie wypukłych kłykciów kości udowej z wklęsłymi powierzchniami kości piszczelowej. W stawie kolanowym występują dwa półksiężycowate pierścienie włóknisto - chrzęstne pogłębiające powierzchnię st...