Czym są pokryte powierzchnie spojeniowe kości łonowych?

  • chrząsktą szklistą
  • chrząstką sprężystą
  • chrząstką włóknistą

Kości łonowe

Kości kończyn Kości kończyny górnej można podzielić na kości tworzące obręcz barkową, czyli łopatkę i obojczyk oraz kości części wolnej tj. kość ramienna, kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości końc ... Obręcz miednicza .. kości łonowej. Kość łonowa Kość łonowa ( łac. os pubis ) stanowi najbardziej wysuniętą ku przodowi część kości miednicznej, współtworzy panewkę. Składa się z trzonu i dwóch gałęzi: górnej i dolnej. Gałąź górna odchodzi od trzonu i kieruje się do przo ...