Kąty kości łopatka

anatomia24.pl & kąty kości łopatka

Kości obręczy barkowej .. kąty: górny, boczny i dolny. Powierzchnia żebrowa znajduje się na wysokości od II do VII żebra. Na powierzchni grzbietowej, zewnętrznej, przebiega mniej więcej poprzecznie grzebień łopatki ( od brzegu przyśrodkowego do kąta bocznego ) i kończy wyrostkiem barkowym. Z wyrostkiem barkowym łączy się obo...