Od czego odchodzi wyrostek haczykowaty?

  • od głowy trzustki
  • od szyjki trzustki
  • od trzonu trzustki

Trzustka

Układ pokarmowy .. trzustka. Podstawową drogę dla pokarmów i ich resztek stanowią: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów ... Żołądek .. trzustką, nerką i nadnerczem oraz śledzioną. Od zewnątrz pokrywa go otrzewna. Żołądek przymocowany jest do sąsiednich narządów za pomocą więzadła wątrobowo - żołądkowego, żołądkowo - przeponowego, żołądkowo - śledzionowego, żołądkowo - okrężniczego. ...

Dwunastnica .. trzustki. Najwyżej położony odcinek dwunastnicy jest nieco poszerzony i nosi nazwę opuszki. Sąsiaduje tu ona z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym. Następnie dwunastnica ulega stopniowemu zwężeniu, kieruje się do dołu ( część zstępująca ) obejmując przy ... Jelito czcze i jelito kręte .. trzustki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ...

Trzustka Trzustka ( łac. pancreas ) jest gruczołem zarówno wewnątrz - jak i zewnątrzwydzielniczym położonym w przestrzeni zaotrzewnowej jamy brzusznej. Jej długość nie przekracza 20 cm, a wysokość 5 cm. Ma podłużny kształt, nieco haczykowato zakrzywiony. Trzu ... Pęcherzyk żółciowy .. trzustkową. Odpływ żółci regulowany jest dzięki włóknom mięśniowym tworzącym zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej ( zwieracz Oddiego ). Wytwarzana przez komórki wątrobowe ( hepatocyty ) żółć nie posiada enzymów trawiennych. Zawiera natomiast lipidy ...

Otrzewna .. trzustka, część dwunastnicy, wstępnica i zstępnica oraz pęcherz moczowy, które pokryte są otrzewną głównie na swojej przedniej powierzchni. Otrzewna umożliwia ruchy jelit, zapewnia ochronę przed zakażeniem. Otrzewna unerwiona jest przez nerwy międzyż ...