Gdzie uchodzi żyła jądrowa lewa?

  • do żyły głównej dolnej
  • do żyły nerkowej lewej
  • do żyły wrotnej

Jądro

Aorta i gałęzie aorty .. jądrowych lub jajnikowych, pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej oraz krzyżowej pośrodkowej. Tętnica szyjna wspólna ( łac. arteriae carotis communis ) jest parzystym naczyniem prowadzącym krew z aorty do głowy i szyi, nie oddaje gałęzi bo ...