Jakie płaciki robaka móżdżku leżą na jego powierzchni dolnej?

  • języczek móżdżku, czub, spadzistość
  • liść robaka, piramida, czopek
  • guz robaka, czopek, grudka

Robak móżdżku

Móżdżek .. robaka i dwóch półkul. Półkule móżdżku łączą się z pniem mózgu za pomocą konarów móżdżku: górnego, środkowego i dolnego. Robak jest ukryty w zagłębieniu między obiema półkulami. Rozróżnia się na nim grudkę, płat tylny oraz bocznie od niego leżący pła ...