Co znajduje się w każdej połowie łuku zębowego górnego i dolnego uzębienia stałego?

  • 2 siekacze, 1 kieł, 2 zęby przedtrzonowe, 2 zęby trzonowe
  • 2 siekacze, 1 kieł, 3 zęby przedtrzonowe, 2 zęby trzonowe
  • 2 siekacze, 1 kieł, 2 zęby przedtrzonowe, 3 zęby trzonowe

łuk zębowy

Jama ustna .. łuku podniebienno - językowego oraz podniebienno - gardłowego. Między tymi łukami, w zagłębieniu, leży obustronnie migdałek podniebienny ( 1 - 2 cm ). Od dołu jama ustna ograniczona jest przez język i przestrzeń znajdującą się pod nim w postaci dna j ...