Kończyny dolnej

anatomia24.pl & kończyny dolnej

Układ żylny .. kończyny dolnej i żyły odstrzałkowej. Żyła odpiszczelowa uchodzi do żyły udowej w okolicy pachwinowej, natomiast odstrzałkowa do żyły podkolanowej. Układ wrotny Odmiennością jest też obecność układu wrotnego, czyli układu żylnego przechodzącego w sieć naczyń włosowatych. W przypadku układu wrotnego ... Układ limfatyczny .. kończyn dolnych, jamy brzusznej, miednicy, lewej połowy klatki piersiowej, lewej kończyny górnej oraz lewej części głowy i szyi. W przeciwieństwie do niego, krótki ( około 1,5 cm długości ) przewód chłonny prawy tworzy spływ dla chłonki z pozostałej części ciała i uchodzi do prawego kąta żylnego. Je...

Układ mięśniowy .. kończyny dolnej, mięśnie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej i mięśnie brzucha. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Mięśnie kończyny dolnej .. kończyny dolnej są głównym narządem ruchu człowieka. Stąd kończyna dolna często narażona jest na urazy. Jednak w obrębie kończyn dolnych ( zwichnięcia, złamania ) są one rzadsze w porównaniu z kończyną górną. Ze względu na przyjęcie pionowej postawy ciała kończyny dolne są elementem podporowym ciała...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. kończyny dolnej stanowią układ mięśni wpływających na mechanikę stawu biodrowego. Występuje tu trzynaście mięśni o różnym przebiegu i miejscach przyczepu. Z tego względu podzielono je na dwie grupy: przednią i tylną. Grupę przednią tworzy mięsień biodrowo - lędźwiowy ( łac. musculus ilio - psoas ), ... Mięśnie brzucha .. kończy na brzegach dolnych żeber. W skład rozcięgna wchodzą włókna leżące bardziej przyśrodkowo. Dolne pasma włókien oddzielają się od mięśnia w postaci mięśnia dźwigacza jądra u mężczyzn, a u kobiet, jako więzadło obłe macicy przechodzące przez kanał pachwinowy. Skurcz mięśnia skośnego zewnętrznego...

Mięśnie dna miednicy .. kończy w obrębie dolnych kręgów krzyżowych i górnych guzicznych. Głównym zadaniem mięśnia jest wzmocnienie dna miednicy. Unaczynienie: tętnica krzyżowa boczna. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S3 - S4. Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu ( łac. mulsculus sphincter ani externus ) jest pojedynczym mięśniem,... Kości kończyn .. kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą kości miedniczne połączone ...

Obwodowy układ nerwowy .. kończyny górnej i dolnej oraz mięśni tułowia. Nerwy rdzeniowe są nerwami mieszanymi złożonymi z włókien ruchowych, czuciowych oraz autonomicznych. Włókna ruchowe odchodzą od rdzenia kręgowego przez rogi przednie w postaci korzeni przednich. Włókna czuciowe wnikają do rdzenia kręgowego przez rogi tyl...