Tylny dół czaszki

anatomia24.pl & tylny dół czaszki

Jamy i doły czaszki .. tylny czaszki jest największy i położony najniżej. W jego skład wchodzą kość klinowa, potyliczna, skroniowa oraz ciemieniowa. Na powierzchni zewnętrznej czaszki znajdują się: dół skroniowy, podskroniowy, skrzydłowo - podniebienny oraz zażuchwowy. Dół skroniowy znajduje się symetrycznie na bocznej cz...