Z czego składa się ściana gardła?

  • z błony śluzowej, błony mięśniowej i błony zewnętrznej
  • z błony śluzowej, błony podśluzowej, błony mięśniowej i błony zewnętrznej
  • z błony śluzowej, błony podśluzowej, błony mięśniowej i otrzewnej

ściana gardła

Gardło Gardło ( łac. pharynx ) jest kolejnym odcinkiem przewodu pokarmowego, przez który przechodzi kęs pokarmowy. Z jednej strony łączy się z jamą ustną, nosową i krtanią, z drugiej zaś przechodzi w przełyk. Jest to zatem również część układu oddechowego. ...