Czaszka mięśnie

anatomia24.pl & czaszka mięśnie

Mięśnie głowy .. czaszki, szpary powiek, szpary ust, nozdrzy i małżowiny usznej. Poruszanie żuchwą umożliwiają cztery parzyste mięśnie: skroniowy, żwacz, skrzydłowy boczny i przyśrodkowy. Mięśnie mimiczne Sklepienie czaszki pokryte jest przez mięsień naczaszny utworzony przez parzyste mięśnie potyliczno - czołowe or... Mięśnie szyi .. czaszki. Są to: mięsień dwubrzuścowy, rylcowo - gnykowy, żuchowo - gnykowy oraz bródkowo - gnykowy. Mięsień dwubrzuścowy, jak sama nazwa wskazuje składa się z dwóch brzuśców ( przedni i tylny ) przedzielonych ścięgnem pośrednim. Brzusiec tylny biegnie od okolicy wyrostka sutkowego kości skroniowej d...

Mięśnie kończyny dolnej .. czaszkę. Duża odległość od serca powoduje, że utrzymanie prawidłowego krążenia w obrębie kończyn dolnych wymaga sprawnie funkcjonującego układu żylnego. Mięśnie kończyny dolnej dzielimy na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, podudzia ( zwanego golenią ) oraz stopy. Kończynę dolną od tułowia oddzie... Obwodowy układ nerwowy .. czaszkowe i rdzeniowe ) oraz zwoje nerwowe. Stanowi on połączenie między ośrodkowym układem nerwowym a narządami docelowymi. Występuje tu 12 par nerwów czaszkowych, które odpowiadają za unerwienie głowy i szyi. Rozpoczynają się na odpowiednich poziomach mózgowia i biegną do narządów zmysłów i mięśni...

Nerwy czaszkowe .. czaszkowe zaopatrują czuciowo i ruchowo skórę, mięśnie oraz gruczoły głowy i szyi, odpowiadają również za odbiór bodźców wzrokowych czy słuchowych. Pierwszy nerw czaszkowy ( n. I ) jest nerwem węchowym. Zakończenia jego włókien znajdują się w części węchowej jamy nosowej. Drugi nerw czaszkowy ( n. I...