Z jakich części składa się przegroda serca?

  • z septum interatriale i pars membranacea
  • z septum interatriale i pars muscularis
  • z septum interatriale i septum interventriculare

Przegroda serca

Serce .. Przegroda serca ustawiona jest skośnie w stosunku do osi ciała. W rezultacie komora prawa leży bardziej powierzchownie w stosunku do lewej, a przedsionek prawy po stronie prawej, lewy z tyłu i do góry. Komora lewa znajduje się zatem najbardziej na le ... Szkielet serca i zastawki serca .. przegrody międzykomorowej, tylko jej część dolna zbudowana jest z mięśniówki komór. Część górna serca nie posiada włókien mięśniowych, ale błonę włóknistą pokrytą wsierdziem. Grubość ściany mięśnia zależy zatem od fazy pracy mięśnia i jest ona większ ...

Układ przewodzący serca .. przegrodzie międzykomorowej po stronie prawej, gdzie w części mięśniowej przegrody dzieli się na odnogę prawą i lewą rozchodzące się podkowiasto. Odnoga prawa pozostaje po prawej stronie przegrody, gdzie dzieli się na liczne rozgałęzienia. Odnoga lew ... Naczynia i nerwy serca .. przegrody międzykomorowej oraz część ściany komory lewej. Tętnica wieńcowa lewa oddaje gałąź międzykomorową przednią biegnącą w swojej bruździe oraz gałąź okalającą przebiegającą początkowo w bruździe wieńcowej i kierującą się w stronę koniuszka serc ...