Szczelina skośna

anatomia24.pl & szczelina skośna

Płuca .. szczelina skośna i pozioma. Płuco lewe posiada jedynie dwa płaty: górny i dolny oraz szczelinę skośną. Każdy płat podzielony jest ponadto na segmenty. Każde płuco zawiera 10 segmentów. Płuco lewe po 5 na każdy z dwóch płatów oraz płuco prawe 3 segmenty w płacie górnym, 2 w środkowym oraz 5 w dolnym... Macica .. szczeliny tworzącej wargę przednią i tylną. Duże znaczenie ma ułożenie macicy w stosunku do pochwy. Należy zwrócić uwagę, że macica położona jest skośnie, tak, że obie wargi tylnie kontaktują się z tylną ścianą pochwy. Macica jest narządem mięśniowym, który wewnątrz posiada wydrążoną w kształt trójk...