Przyusznica

anatomia24.pl & przyusznica

Ślinianki .. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ograniczonym od przodu gałęzią żuchwy od tyłu wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym... Węzły chłonne .. przyusznicze, policzkowe i językowe, podżuchwowe, podbródkowe, zagardłowe, podgnykowe, przedkrtaniowy, przedtchawicze, nadmostkowe, nadobojczykowe. Węzły chłonne kończyny górnej znajdujące się powierzchownie: łokciowy powierzchowny, naramienno - piersiowe, barkowe oraz głębokie: pachowe boczne, pach...