Przedni fałd pachowy

anatomia24.pl & przedni fałd pachowy

Mięśnie obręczy barkowej .. przedni, który stanowi brzeg mięśnia piersiowego większego, a od tyłu fałd pachowy tylny utworzony przez brzeg mięśnia najszerszego grzbietu. Kształtem zbliżony jest do piramidy wierzchołkiem zwróconej do góry, zawiera tkankę tłuszczową, tętnicę i żyłę pachową, nerwy splotu ramiennego oraz liczne wę...