Szczelina oddzielająca półkule mózgowe

anatomia24.pl & szczelina oddzielająca półkule mózgowe

Kresomózgowie .. szczeliną podłużną mózgu oraz biegnącą poprzecznie szczeliną oddzielającą ją od móżdżku. Powierzchnie półkul pokryte są licznymi bruzdami i zakrętami. Największą z bruzd jest bruzda boczna tzw. bruzda Sylwiusza, która odgranicza płat czołowy i ciemieniowy od skroniowego oraz mniejsza bruzda środkowa...