Między jakimi strukturami leży dół zażuchwowy?

  • gałęzią żuchwy a wyrostkiem rylcowatym
  • gałęzią żuchwy a wyrostkiem podniebiennym
  • gałęzią żuchwy a wyrostkiem sutkowatym

Dół zażuchwowy

Jamy i doły czaszki .. dół zażuchwowy, mieści się do tyłu od gałęzi żuchwy i do przodu od wyrostka sutkowego. Znajduje się w nim ślinianka przyuszna, nerw twarzowy, gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej i nerw uszno - skroniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomi ...