Jakie więzadła wchodzą w skład stawu łokciowego?

  • więzadło poboczne łokciowe i więzadło poboczne promieniowe
  • więzadło promieniste i więzadło poboczne łokciowe
  • więzadło poboczne promieniowe i więzadło promieniste

Staw łokciowy

Kość ramienna .. stawu ramiennego. Dookoła głowy biegnie rowek zwany szyjką anatomiczną. Na końcu bliższym znajdują się również guzek większy i mniejszy. Poniżej głowy i guzków znajduje się przewężenie - szyjka chirurgiczna. Na poszerzonym nieznacznie końcu dalszym k ... Kości przedramienia .. Staw łokciowy jest to staw złożony i utworzony przez staw ramienno - łokciowy, ramienno - promieniowy i niezależny promieniowo - łokciowy bliższy. Staw ramienno - łokciowy tworzą: bloczek kości ramiennej i wcięcie bloczkowe kości łokciowej. Jest to s ...

Kości ręki .. stawą ) łączą się stawowo z nadgarstkiem i sąsiednią kością śródręcza. Koniec dalszy ( głowa ) łączy się z podstawą paliczka bliższego. W przestrzeniach międzykostnych pomiędzy kośćmi śródręcza znajdują się mięśnie międzykostne. Kości palców składają ...