Funkcje mięśni szyi

anatomia24.pl & funkcje mięśni szyi

Mięśnie szyi .. funkcji mięśnia należy zmniejszenie ucisku na żyłę szyjną zewnętrzną przez uniesienie skóry szyi. Jest również mięśniem mimicznym, ponieważ obniża kąty ust. Mięsień zaopatrywany jest przez tętnicę twarzową, gałęzie tętnicy podobojczykowej oraz nerw twarzowy i gałęzie splotu szyjnego. Mięsień mostkow...