Małżowina nosowa

anatomia24.pl & małżowina nosowa

Jama nosowa .. Małżowina nosowa dolna ułożona jest równolegle do ściany dolnej jamy nosowej, poniżej ogranicza ona przewód nosowy dolny, który ku tyłowi przechodzi w ujście gardłowe trąbki słuchowej. Małżowina środkowa nosa jest nieco krótsza od małżowiny dolnej i może zawierać komórki sitowe. Poniżej małżowiny zn... Zatoki przynosowe .. małżowiny nosowej górnej, czyli powyżej dna zatoki powodując tym samym niekorzystne warunki dla odpływu wydzieliny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choro...

Mózgoczaszka .. małżowina nosowa górna i środkowa. Układ komórek sitowych pozwala podzielić je na grupę przednią i tylną. Ujście komórek sitowych przednich znajduje się w przewodzie nosowym środkowym ( pomiędzy małżowiną środkową i dolną ), natomiast ujście komórek tylnych w przewodzie nosowym górnym ( pomiędzy mał... Twarzoczaszka .. małżowina nosowa dolna, szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest ni...

Jamy i doły czaszki .. małżowinę nosową dolną oraz kość klinową. Powierzchnia wewnętrzna czaszki kształtuje się w trzy schodkowato ustawione doły, zwane dołami czaszki, na których opierają się struktury mózgowia. Przedni dół czaszki znajduje się do przodu i najwyżej, tworzy go kość czołowa, blaszka sitowa kości sitowej i ...