Adrenokortykotropina

anatomia24.pl & adrenokortykotropina

Układ wewnątrzwydzielniczy .. adrenokortykotropina, hormon tyreotropowy, gonadotropiny ), podwzgórze ( hormon uwalniający hormon tyreotropowy, oksytocyna i wazopresyna ), tarczyca ( tyroksyna i trójjodotyronina ), nadnercza ( mineralokortykoidy, glikokortykoidy, androgeny, katecholaminy ), przytarczyce ( parathormon ), jajniki i... Przysadka .. adrenokortykotropina reguluje czynność kory nadnerczy. Dwa ostatnie, wazopresyna, czyli hormon antydiuretyczny bierze udział w regulacji ciśnienia krwi i gospodarki wodnej, zaś oksytocyna powoduje skurcz mięśniówki macicy w czasie porodu. Niedoczynność przysadki jest wynikiem niedoborów hormonów tro...

Nadnercza .. adrenokortykotropiny ( ACTH ) uwalnianej przez przysadkę. Działanie to jest wyjątkowo silne wobec kortyzolu. W prawidłowych warunkach jego niedobór powoduje uwalnianie CRH i ACTH zaś nadmiar hamuje. Wydzielanie kortyzolu odbywa się pulsacyjnie i największe jest w godzinach rannych. Rdzeń nadnerczy r...