Z jakiego tworu powstaje żyła odpromieniowa?

  • z łuku żylnego grzbietowego śródręcza i żyły odpromieniowej kciuka
  • z łuku żylnego grzbietowego śródręcza i żyły odpromieniowej palca małego
  • z łuku żylnego dłoniowego śródręcza i żyły odpromieniowej kciuka