Co to zachyłek opłucnowy?

  • miejsce, w którym jedna opłucna ścienna przechodzi w drugą
  • miejsce, w którym opłucna płcuna przechodzi w opłucną ścienną
  • miejsce, które znajduje się przy wnęce i więzadle płucnym

Zachyłek

Jama nosowa .. zachyłek klinowo - sitowy, a za nim otwór zatoki klinowej. Nabłonek oddechowy jamy nosowej stanowi wielorzędowy nabłonek migawkowy ( zawierający rzęski ) wychwytujący i transportujący zanieczyszczenia na zewnątrz jamy nosowej, czyli w kierunku odwrot ... Opłucna .. zachyłkami. Występują zachyłki: żebrowo - przeponowy ( przejście opłucnej z żeber na przeponę ), przeponowo - śródpiersiowy ( miejsce przejścia z przepony na śródpiersie ) i żebrowo - śródpiersiowy przedni ( miejsce przejścia z żeber na tylną powierz ...