Przebieg mięśni

anatomia24.pl & przebieg mięśni

Macica .. przebiega wpierw przez więzadło szerokie w kierunku ściany miednicy i wstępuje do kanału pachwinowego. Od dołu macicę stabilizują pochwa i mięśnie dna miednicy. W budowie ściany macicy wyróżnia się błonę surowiczą ( otrzewna ), mięśniową i śluzową. Warstwa mięśni zbudowana jest głównie z mięśni gład... Cewka moczowa u kobiet .. przebija przeponę moczowo - płciową uchodząc na brodawce cewkowej w przedsionku pochwy. Biegnie prawie pionowo kierując się od tyłu i góry ku przodowi i do dołu. Nie występują tu zagięcia charakterystyczne dla cewki moczowej męskiej. Ściana cewki moczowej zbudowana jest z dwóch warstw: błony mięśnio...

Mięśnie głowy .. przebiegu włókien oraz mięśnie: szeroki szyi, obniżacz wargi dolnej, bródkowy, obniżacz kąta ust, śmiechowy, jarzmowy większy i mniejszy, dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa, dźwigacz wargi górnej, dźwigacz kąta ust oraz mięsień policzkowy, których włókna układają się promieniście w stosunku do us... Mięśnie szyi .. Przebiega skośnie od góry i tyłu do dołu i przodu. Zbudowany jest z dwóch głów. Rozpoczyna się na końcu mostkowym obojczyka i powierzchni przedniej rękojeści mostka, kończy na wyrostku sutkowatym kości skroniowej oraz bocznej części kości potylicznej. W pozycji leżącej umożliwia podniesienie głowy, ...

Mięśnie ramienia .. przebiegiem obejmuje dwa stawy ( ramienny i łokciowy ). Funkcją mięśnia jest podnoszenie ramienia do przodu, odwodzenie i rotacja do wewnątrz. W przypadku stawu łokciowego dochodzi tu do zgięcia oraz odwrócenia przedramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa, tętnica ramienna. Unerwienie: nerw mięśniow... Mięśnie przedramienia .. Przebiega on poprzecznie z wyniosłości łokciowej na promieniową. Stanowi zatem zamknięcie kanału nadgarstka utworzonego od strony dłoniowej przez troczek zginaczy i więzadło poprzeczne nadgarstka. Od drugiej strony przez kości nadgarstka. Przez kanał przechodzą struktury tj. ścięgna mięśni zginaczy ...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. przebiegu i miejscach przyczepu. Z tego względu podzielono je na dwie grupy: przednią i tylną. Grupę przednią tworzy mięsień biodrowo - lędźwiowy ( łac. musculus ilio - psoas ), który składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mniejszego i mięśnia biodrowego. Do grupy tylnej należą mięśnie: gruszko... Mięśnie uda .. przebiegiem oba stawy, krótka wyłącznie staw kolanowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Mięśnie podudzia .. przebiegają tu: nerw piszczelowy, żyła podkolanowa, nerw strzałkowy wspólny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Mięśnie grzbietu .. przebiegają od kości krzyżowej do potylicy między wyrostkami kolczystymi kręgów a kątami żeber. Dla tej grupy mięśni stosuje się nazwę prostownika grzbietu. Włókna mięśniowe mają różny przebieg i miejsce przyczepu. Występują tu mięśnie: kolcowo - poprzeczne ( mięśnie płatowate ), krzyżowo - grzbieto...

Mięśnie brzucha .. przebieg jego włókien jest odmienny. Mianowicie przebiega on od powięzi piersiowo - lędźwiowej ( powięź obejmująca mięśnie głębokie grzbietu ), grzebienia kości biodrowej i bocznej części więzadła pachwinowego ku górze i przyśrodkowo a kończy na brzegach dolnych żeber. W skład rozcięgna wchodzą włók... Mięśnie dna miednicy .. przebiegają w kierunku do dołu, tyłu i przyśrodkowo kończąc w środku ścięgnistym krocza, czyli między odbytem a tylnym brzegiem przepony moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stronę odbytu więzadle odbytowo - guzicznym oraz kości guzicznej. Włókna krzyżują się w miejscu rozworu odbytow...

Twarzoczaszka .. przebiegają nerw i naczynia dla mięśni żwacza. Wewnętrznej powierzchni żuchwy znajdują się otwór żuchwy, języczek żuchwy ograniczające wejście do kanału żuchwy, którym biegną naczynia i nerwy. Wyrostek kłykciowy jest większy i posiada przyśrodkowo zwróconą głowę żuchwy służącą do połączenia stawoweg...