Powięz szyjna

anatomia24.pl & powięz szyjna

Gruczoł krokowy .. powierzchnię przednią, tylną, boczną i przyśrodkową. Gruczoł krokowy położony jest w miednicy. Wierzchołkiem skierowany jest do przodu i góry, przylega do przepony moczowo - płciowej. Podstawa skierowana do góry i tyłu przylega do dna i szyjki pęcherza moczowego. Cewka moczowa wchodzi bezpośrednio d... Pęcherzyk żółciowy .. powierzchni prawego płata wątroby ( w podżebrzu prawym ) na wysokości połączenia IX i X żebra. Kształtem przypomina gruszkę o długości 10 cm i szerokości 4 cm. Może on zgromadzić do 60 ml żółci. W jego budowie wyróżnia się dno skierowane do przodu i dołu, trzon i szyjkę. Dno nieznacznie wystaje poza...

Kręgosłup .. powierzchnia łuku przedniego posiada powierzchnię stawową, którą łączy się z zębem kręgu obrotowego. Górnymi powierzchniami stawowymi kręg łączy się z podstawą czaszki, dolnymi z obrotnikiem ( drugi kręg szyjny ). Między łukiem przednim a tylnym kręgu przebiega więzadło poprzeczne kręgu szczytowego... Kość ramienna .. powierzchnię przednią boczną, przednią przyśrodkową i tylną. Na powierzchni bocznej znajduje się guzowatość naramienna, na tylnej bruzda nerwu promieniowego. Koniec bliższy zakończony jest głową kości ramiennej wchodzącej w skład stawu ramiennego. Dookoła głowy biegnie rowek zwany szyjką anatomiczną...

Kości uda .. powierzchni tylnej znajduje się kresa chropowata. Na końcu bliższym znajduje się głowa kości udowej skierowana przyśrodkowo i do góry. Na szczycie głowy znajduje się zagłębienie - dołek głowy. Poniżej głowy znajduje się przewężenie, czyli szyjka kości udowej. Szyjka nachylona jest do trzonu pod kąte... Unaczynienie mózgu .. powiednie unaczynienie. Otrzymuje on 15 - 20% pojemności minutowej serca. Całkowite ustanie dopływu krwi do mózgu powoduje w ciągu 10 sekund utratę świadomości. Unaczynienie tętnicze mózgu pochodzi z dwóch źródeł: dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych oraz dwóch tętnic kręgowych. Tętnice kręgowe łączą ...