Jakim nerwem jest nerw dodatkowy?

  • ruchowym
  • czuciowym
  • wydzielniczym

Nerw dodatkowy

Układ nerwowy .. nerwowy odpowiada za odbieranie bodźców z otoczenia, ich analizę oraz odpowiednią do działającego bodźca reakcję. Wynika stąd, że układ nerwowy koordynuje czynność narządów organizmu ( ruchy dowolne, potrzeby fizjologiczne ) oraz umożliwia dostosowan ... Śródmózgowie .. nerwu okoruchowego ( n. III ). Konary mózgu posiadają włókna nerwowe odpowiedzialne za kontrolę napięcia mięśniowego i dokładność ruchów. Dodatkowo zawierają m.in. istotę czarną bogatą w duże ilości dopaminy ( neuroprzekaźnik ). Istota czarna łączy s ...

Rdzeń kręgowy .. nerwów rdzeniowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny. Każdy nerw składa się z korzeni czuciowych i ruchowych oraz odchodzi symetrycznie od odpowiedniego segmentu rdzenia. Najniżej położone nerwy tworzą ogon koński. ... Nerwy czaszkowe .. Nerw dodatkowy ( n. XI ) zaopatruje mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy i czworoboczny ( mięśnie szyi i karku ). Ostatni, nerw podjęzykowy ( n. XII ), jest nerwem ruchowym języka. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV ...

Opony mózgowo-rdzeniowe .. nerwowy oraz nerwy i naczynia wychodzące na powierzchnię podstawy mózgowia. Jest przesączem krwi i zawiera małe ilości białka, glukozy i potasu. W ciągu doby produkowanych jest około 500 ml płynu mózgowo - rdzeniowego. Głównym miejscem wytwarzania pł ... Oko .. nerw wzrokowy. Oś gałki ocznej przebiega przez oba bieguny. Od zewnątrz gałka oczna chroniona jest przez powieki, które dodatkowo nawilżają powierzchnię oka. Od strony oczodołowej otoczona jest przez tkankę łączną oraz tłuszczową. Ściana gałki ocznej ...