Mózgowie tworzą

anatomia24.pl & mózgowie tworzą

Aorta i gałęzie aorty .. mózgowia obie tętnice szyjne wewnętrzne łączą się z tętnicą podstawną mózgu tworząc koło tętnicze. W miejscu tym tętnica szyjna wewnętrzna oddaje tętnice dla mózgowia: tętnicę łączącą tylną i przednią, naczyniówkową, przednią mózgu i środkową mózgu. Tętnica szyjna zewnętrzna ( łac. arteriae carotis ... Jamy i doły czaszki .. mózgowia. Przedni dół czaszki znajduje się do przodu i najwyżej, tworzy go kość czołowa, blaszka sitowa kości sitowej i kość klinowa. Dół środkowy czaszki jest głębszy od poprzedniego tworzą: kość klinowa, skroniowa. Natomiast dół tylny czaszki jest największy i położony najniżej. W jego skład wchod...

Ośrodkowy układ nerwowy .. mózgowia i rdzenia kręgowego. Zbudowany jest z istoty szarej i białej. Istota szara utworzona przez komórki nerwowe leży najbardziej zewnętrznie pokrywając istotę białą w głąb, której tworzy również skupiska zwane jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgowego... Kresomózgowie .. mózgowie tworzą dwie półkule mózgu oddzielone od siebie szczeliną podłużną mózgu oraz biegnącą poprzecznie szczeliną oddzielającą ją od móżdżku. Powierzchnie półkul pokryte są licznymi bruzdami i zakrętami. Największą z bruzd jest bruzda boczna tzw. bruzda Sylwiusza, która odgranicza płat czołowy i ...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na powierzchni przedniej obustronnie znajdują się wyniosłości kształtem przypominające piramidę. Tworzą je włókna nerwowe, które po skrzyżowaniu w części dolnej rdzenia przedłużonego przechodzą do rdzenia kręgowego, jako sznury przednie. Miejsce skrzyżowania nosi nazwę ... Rdzeń kręgowy .. mózgowo - rdzeniowy. Z rdzeniem łączy się 31 par nerwów rdzeniowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny. Każdy nerw składa się z korzeni czuciowych i ruchowych oraz odchodzi symetrycznie od odpowiedniego segmentu rdzenia. Najniżej położone nerwy tworzą ogon koński. ...

Obwodowy układ nerwowy .. mózgowia i biegną do narządów zmysłów i mięśni twarzy. Z kolei nerwy rdzeniowe utworzone są przez 31 par nerwów odchodzących symetrycznie od rdzenia kręgowego. Prowadzą one włókna dla skóry i mięśni szyi, kończyny górnej i dolnej oraz mięśni tułowia. Nerwy rdzeniowe są nerwami mieszanymi złożonymi z...