Przywiedzenie

anatomia24.pl & przywiedzenie

Mięśnie obręczy barkowej .. przywiedzenie ramienia do przodu i wewnątrz, oraz przywiedzenie i obrócenie do tyłu i na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw pachowy. Mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy ( łac. musculus supraspinatus, infraspinatus ) są strukturami rozpoczynającymi się na łopatce w dole n... Mięśnie ramienia .. przywiedzenie kończyny górnej. Także w zależności od pozycji wyjściowej może obracać ramię do wewnątrz lub na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień dwugłowy ramienia ( łac. musculus biceps brachii ) jest grubym mięśniem złożonym z dwóch głów: głowy dłu...

Mięśnie uda .. przywiedzenia możliwe jest również zakładanie nogi na nogę, zgięcie w stawie kolanowym. Do grupy tylnej należą: mięsień półścięgnisty, półbłoniasty i dwugłowy uda. Rozpoczynają się na guzie kulszowym a kończą na kości piszczelowej i strzałkowej. Powodują wyprost w stawie biodrowym, a zgięcie w stawi...