Jakie mięśnie zwierają szparę głośni?

  • mięsień pierścienno-nalewkowy boczny, mięsień tarczowo-nalewkowy, mięsień nalewkowy
  • mięsień pierścienno-nalewkowy boczny, mięsień pierścienno-tarczowy, mięsień nalewkowy
  • mięsień pierścienno-nalewkowy boczny, mięsień pierścienno-nalewkowy tylny, mięsień nalewkowy

Szpara głośni

Krtań .. szparę głośni, która utworzona jest przez dwie części, część międzybłoniastą ( między fałdami głosowymi ) oraz tylną zawartą miedzy chrząstkami nalewkowatymi. Jej wielkość mieści się w granicach 17 - 23mm. Ostry i wolny brzeg warg głosowych zwany jes ...