Co stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego?

  • esophagus
  • intestinym tenue
  • intestinum crassum

Przewód pokarmowy

Jama ustna .. przewodu pokarmowego mającego styczność z pożywieniem. Przy udziale obecnych tu zębów i ślinianek możliwe jest rozdrobnienie kęsów pokarmowych. Od przodu jama ustna ograniczona jest przez szparę ust ( warga górna i dolna ), od tyłu cieśnią gardzieli. ... Gardło .. przewodu pokarmowego, przez który przechodzi kęs pokarmowy. Z jednej strony łączy się z jamą ustną, nosową i krtanią, z drugiej zaś przechodzi w przełyk. Jest to zatem również część układu oddechowego. Gardło leży do przodu od kręgosłupa szyjnego i k ...

Przełyk .. przewodem mięśniowym łączącym gardło z żołądkiem. Biegnie do tyłu od krtani i tchawicy, a do przodu od kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 ... Żołądek .. przewodu pokarmowego tworzącym swoistego rodzaju zbiornik, w którym gromadzący się pokarm ulega trawieniu. Żołądek znajduje się po lewej stronie ciała w okolicy podżebrowej. Oś przeprowadzona przez żołądek skierowana jest od góry i strony lewej do do ...

Jelito cienkie .. przewodu pokarmowego. Jego długość wynosi około 4 - 5 m u osoby żywej. Z tego względu jelito cienkie podzielono na: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. U swego początku graniczy z częścią odźwiernikową żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jeli ... Dwunastnica .. przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zap ...

Jelito grube .. przewodu pokarmowego połączonym z jednej strony z jelitem cienkim, z drugiej zaś z odbytem. Jego długość to 1,2 do 1,5 m. Jelito grube zostało podzielone na jelito ślepe zawierające wyrostek robaczkowy, okrężnicę i odbytnicę. W okrężnicy ze względu n ... Odbytnica .. przewodu pokarmowego kończącym się odbytem ( łac. anus ) Znajduje się w miednicy mniejszej, przebija przeponę miednicy i ma przebieg łukowaty. Długość odbytnicy to 12 - 18 cm. Część odbytnicy leżąca nad przeponą miednicy nosi nazwę bańki odbytnicy, p ...