Nerw twarzowy

anatomia24.pl & nerw twarzowy

Nos .. nerw twarzowy oraz czuciowe, za które odpowiedzialny jest nerw trójdzielny ( jego pierwsza i druga gałąź ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnę... Mięśnie głowy .. nerw twarzowy ( n. VII ). Mięśnie żucia Najsilniejszym mięśniem tej grupy jest mięsień skroniowy ( łac. musculus temporalis ). Znajduje się on w dole skroniowym i ma rozłożysty kształt przypominający wyglądem wachlarz. Mięsień przyczepia się do wyrostka dziobiastego żuchwy. Dzięki temu możliwe jest ...

Mięśnie szyi .. nerw twarzowy i gałęzie splotu szyjnego. Mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy leży pod mięśniem szerokim szyi. Jest długim i stosunkowo silnym mięśniem. Przebiega skośnie od góry i tyłu do dołu i przodu. Zbudowany jest z dwóch głów. Rozpoczyna się na końcu mostkowym obojczyka i powierzchni przed... Twarzoczaszka .. nerw i naczynia dla mięśni żwacza. Wewnętrznej powierzchni żuchwy znajdują się otwór żuchwy, języczek żuchwy ograniczające wejście do kanału żuchwy, którym biegną naczynia i nerwy. Wyrostek kłykciowy jest większy i posiada przyśrodkowo zwróconą głowę żuchwy służącą do połączenia stawowego z kością s...

Jamy i doły czaszki .. nerw twarzowy, gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej i nerw uszno - skroniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka... Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Rdzeń przedłużony ( łac. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej części mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na powierzchni przedniej obustronnie znajdują się wyni...