Mięsień piersiowy większy

anatomia24.pl & mięsień piersiowy większy

Mięśnie klatki piersiowej .. mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy, podobojczykowy i zębaty przedni. Mięsień piersiowy większy ( łac. musculus pectoralis major ) położony jest najbardziej zewnętrznie ze wszystkich mięśni grupy powierzchownej. Kształtem swym zbliżony jest do trójkąta. Rozpoczyna się na przyśrodkowej częś...