Jaka część serca leży po stronie lewej?

  • 1/3
  • 1/2
  • 2/3

Położenie serca

Serce .. Położenie serca może się zmieniać w stanach chorobowych sąsiednich narządów. Serce ma kształt zbliżony do spłaszczonego od przodu stożka wierzchołkiem skierowanego do dołu, przodu i w stronę lewą. Wyróżnia się wierzchołek, zwany koniuszkiem ( łac. ap ...